Duyuru Detay
BAPK Birimi Firma Modülünü Kullanıma Açmıştır Tüm Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-08-2017 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 01-06-2017 Ekleyen Arş.Gör.Dr. Hülya GÖĞERCIN TOKER
Duyuru Detayı

BAPK BİRİMİ FİRMA MODÜLÜNÜ KULLANIMA AÇMIŞTIR

BAPK Birimi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 25.05.2017/3 kararı gereğince 1 Haziran 2017 Perşembe gününden itibaren e-BAP otomasyon sisteminde bulunan firma modülünü yürütücülerin kullanımına açmıştır. 

Firma modülü, alınacak bir mal/hizmet/malzemeye sadece Afyonkarahisar ve çevre illerden değil, Türkiye’nin her yerinden firmaların teklif vermesine olanak sağlamaktadır. Böylece rekabette adillik, doğruluk ve şeffaflık sağlanacaktır.

Yürütücüler, piyasa araştırması ve proforma temini gibi zaman alıcı işlemlerle vakit kaybetmeyeceklerdir. Firma modülünün kullanımı ayrıca, yapılan satın alma işlemlerinde BAP çalışanları, yürütücüler ve firma yetkililerinin tarafsız işlem yapmasını sağlayacaktır.

Bu kapsamda, proje yürütücülerinin aşağıda belirtilen hususlara özen göstermesi önemle duyurulur:

 • Projede yer almayan, bütçesi olmayan/yetersiz olan mal/malzemeler ve hizmetler için talep yapılamaz.
 • Proje başlama ve bitiş tarihleri dışındaki harcamalar karşılanmaz. Yolluk giderlerinde biletlerin proje başlamadan önce alınması ile tez savunmasına girmiş projelerdeki harcamalar da karşılanmaz. 
 • Bütçe aktarımı/ek ödenek talebi gerektiren mal/malzemeler bu talepler BAP Komisyonunca kabul edildikten sonra yapılmalıdır.
 • Tüketim malzemesi, hizmet alımları veya mamul mal alımları gibi her kalem için ayrı talep belgesi düzenlenecek ve gerekiyorsa ıslak imzalı teknik şartname eklenecektir.
 • Menkul mal (makine teçhizat) alımları tutarı ne olursa olsun 06.1-mamul mal alımları kaleminden talep edilecektir.
 • Talep yapıldıktan sonra ıslak imzalı çıktısının BAP Koordinasyon Birimi'ne teslimi gerekmektedir. 
 • Yapılan talepler birimimizce değerlendirilerek uygunsa harcama yetkilisinden onay alındıktan sonra piyasa araştırması yapılarak mal/hizmet alımı birimimizce gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, talep yapılmadan ve onay alınmadan birimimiz dışında yürütücülerce harcama yapılması, fatura kestirilmesi, mal teslim alınması ve faturaların doğrudan birimimize gönderilmesi halinde bu giderler kesinlikle ödenmeyecektir. Yürütücüler tarafından teslim edilen proforma faturalar bilgilendirme amaçlı kullanılacaktır. Satın alma işlemi firmalardan fiyat araştırması yapılarak en uygun teklifi veren firmadan alım gerçekleştirilecektir.


 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__