Duyuru Detay
2017 Yılı Tematik Proje Başvuruları Başlamıştır Tüm Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-07-2017 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 28-06-2017 Ekleyen Arş.Gör.Dr. Hülya GÖĞERCIN TOKER
Duyuru Detayı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

2017 YILI TEMATİK PROJE BAŞVURU ESASLARI VE KABUL SÜRECİ

 

1) Afyon Kocatepe Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için belirlenen aşağıdaki konu başlıklarında tematik proje başvurusu alınacaktır:

- Mandalarda Oral Antibiyotik Kullanımının Metabolizma ve Verim Parametrelerine Etkisi

- Tıbbi Bitki Yetiştiriciliği ve Moleküler Yaklaşımlar

- Haşhaş Yağı ve Masaj

- Müzik Müzeleri İçin Sesli Rehber Geliştirilmesi

- Afyonkarahisar İlinde Derin Jeotermal Sistemlerinin Araştırılması

- Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Afet ve Acil Durum Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi

- İnsan Beyin Tümörlerinin Gelişiminde Mikroorganizmaların Rolü

- Uzaktan İzleme Sistemleri ve Kontrol Birimi Yazılımlarının Geliştirilmesi

- Afyon Kocatepe Üniversitesi İnteraktif Mezuniyet Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi

- Sporcularda İzokinetik ve İzometrik Rehabilitasyon Egzersizlerinin Etkinliği

2) Proje başvuruları sadece ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden yapılacaktır. Proje başvuru süreci 28/06/2017 Çarşamba günü saat 09.00'da başlayıp 31/07/2017 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecektir. Yürütücülerin, proje öneri formunu diğer ilgililere de imzalattıktan sonra, 11/08/2017 Cuma günü saat 17.30'a kadar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. 

3) Tematik proje başvuruları bütçe imkânları doğrultusunda BAP Komisyonunca değerlendirilecektir.

4) Proje yürütücüsü, projenin sonuç raporunun kabul tarihinden itibaren 2 yıl içinde proje konusu ile ilgili bilimsel veya sanatsal en az bir çıktıyı (makale, bildiri, kitap, sergi, konser, patent vb.) veya çıktının değerlendirme sürecinde olduğunu gösteren belgeyi komisyona teslim etmek şartı ile aynı türden bir proje başvurusunda bulunabilir.

5) Proje başvuruları  ilgili hakemlere, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından gönderilecektir. Tematik projelerde hakemlerin en az birinin Üniversite dışından olması gerekir. 

6) BAP Komisyonu/hakemler tarafından bütçe revizyonu talep edilen projelerde, yürütücüler bütçe revizyonunu kabul edebilir ya da proje başvurusunu geri çekebilir. İlgili hakemler tarafından incelenen projelere ilişkin son kararı BAP Komisyonu verecektir. BAP Komisyonu gerektiğinde tekrar bütçe revizyonu vb. düzeltmeler talep edebilir.

7) Proje kabul süreci tamamlanmış projelerde (D11- protokol imzalanması aşamasına gelmiş), proje yürütücüleri, ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden protokol formunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teslim edeceklerdir.

8) Proje başlama tarihi, protokolün Komisyon Başkanı (ilgili Rektör Yardımcısı) tarafından imzalandığı tarih olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten önce proje ile ilgili herhangi bir harcama yapılması durumunda proje bütçesinden ödeme yapılması mümkün değildir.

9) Kitap alımları 1.500 TL'yi, kırtasiye harcamaları 500 TL'yi geçemez. Bu tutara kütüphane ve arşivlerden belge alımı dâhil değildir. Alınacak her malzeme, proje başvurusunda maliyetiyle birlikte tek tek yazılmalıdır. (Proje başvurularında belirtilmeyen ve tek kalemde kırtasiye ve fotokopi, ... takım kırtasiye, kırtasiye malzemesi vb. şeklinde yazılan talepler projede bu şekilde kabul edilse dahi karşılanmayacaktır.) Proje kapsamında yapılacak kağıt vb. kırtasiye alımları projenin amaç ve ihtiyaçları ile orantılı olmalıdır. Proje bütçesinden proje konusu ile ilişkili olmayan cihaz vb. malzemeler ile masaüstü, dizüstü, tablet bilgisayar, yazıcı, harici harddisk vb.nin yanı sıra bunlara ait sarf malzemeleri alınmayacaktır. (Bunlar vb. malzemeler proje için gerekli ise komisyonca karar verilir.)

10) Proje sonuç raporu hakemlerden olumlu değerlendirme sonuçları elde edildikten sonra Komisyona sunulacaktır. Komisyon kararından sonra proje tamamlanmış olarak kabul edilecektir.

11) Yukarıda belirtilen hususlar dışında BAP Yönergesi, Harcama İlkeleri ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Yürütücülerin belirtilen mevzuat hükümlerini incelemeleri, proje başvuruları ve projelerin yürütülmesinde kolaylık sağlayacaktır. İlgili mevzuata ebap.aku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__