Duyuru Detay
LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR Tüm Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2019 Son Geçerlilik Saati 23:50
Tarih 01-03-2019 Ekleyen Arş.Gör.Dr. Hülya GÖĞERCIN TOKER
Duyuru Detayı

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON (BAPK) BİRİMİ

LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ

 

I. BAŞVURU SÜRECİ

1. Tez projeleri başvurularında herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

2. Proje başvuruları sadece ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden yapılacaktır. Projede yardımcı araştırmacı olarak görev alan personelin bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

3. Tez proje öneri formlarının ilgili birim ve enstitü yönetim kurulu kararları alındıktan sonra BAPK Birimine gönderilmesi gerekmektedir.

4. Proje öneri formu çıktıları gerekli belgeler eklenerek proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı(lar) ve diğer ilgililerce imzalanarak ilgili birimlere teslim edilecektir.

5. Proje kabul süreci tamamlanmış projelerde (D11- protokol imzalanması aşamasına gelmiş), proje yürütücüleri, ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden protokol formunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra BAPK Birimine teslim edeceklerdir.

6. Proje başlama tarihi, protokolün Komisyon Başkanı (ilgili Rektör Yardımcısı) tarafından imzalandığı tarih olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten önce proje ile ilgili herhangi bir harcama yapılması mümkün değildir.

II. BAŞVURU ESASLARI

1. Tez projesi önerilerinde danışman proje yürütücüsü ve öğrenci ise yardımcı araştırmacı olarak yer almalıdır. Bununla birlikte proje multidisipliner bir çalışmayı kapsıyorsa, görev tanımlarının tam olarak yazılması koşulu ile projeye yardımcı araştırmacı ilave edilebilir.

2. Değerlendirme birimleri tarafından revizyon (bilimsel, bütçe vs.) talep edilen projelerde, yürütücüler revizyonu kabul edebilir ya da proje başvurusunu geri çekebilir. İlgili değerlendirme birimleri tarafından incelenen projelere ilişkin son kararı BAPK Birimi Komisyonu verecektir. BAPK Birimi Komisyonu gerektiğinde nihai karar olarak farklı revizyonlar talep edebilir.

3. Kitap alımları 1.500 TL'yi, kırtasiye harcamaları 250 TL'yi geçemez. Bu tutara kütüphane ve arşivlerden belge alımı dâhil değildir. Alınacak her malzeme, proje başvurusunda maliyetiyle birlikte tek tek yazılmalıdır. Proje başvurularında belirtilmeyen ve tek kalemde kırtasiye ve fotokopi, ...takım kırtasiye, kırtasiye malzemesi vb. şeklinde yazılan talepler projede bu şekilde kabul edilse dahi karşılanmayacaktır. Proje kapsamında yapılacak kırtasiye alımları projenin amaç ve ihtiyaçları ile ilgili olmalıdır. Proje bütçesinden proje konusu ile ilişkili olmayan cihaz vb. malzemeler ile masaüstü, dizüstü, tablet bilgisayar, yazıcı, harici harddisk vb. alınmayacaktır. Ancak bu malzemeler elzem ise BAPK Birimi Komisyonu tarafından karar verilecektir.

4. Doktora/sanatta yeterlik tezleri için üst limit fen, mühendislik ve sağlık alanlarında 20.000 TL, diğer alanlarda 10.000 TL; yüksek lisans tezleri için üst limit fen, mühendislik ve sağlık alanlarında 10.000 TL, diğer alanlarda 5.000 TL'dir. Tez projelerinde yurt dışı kongre katılımları desteklenmemektedir. Yurtiçi yolluk ve kongre katılım üst limiti  3.000 TL olmak üzere desteklenmektedir. Yurtiçi yolluk ve kongre katılımları için avans verilmemektedir.  

5. Yukarıda belirtilen hususlar dışında BAP Yönergesi, Uygulama İlkeleri ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Yürütücülerin belirtilen mevzuat hükümlerini incelemeleri, proje başvuruları ve projelerin yürütülmesinde kolaylık sağlayacaktır. İlgili mevzuata ebap.aku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__