Duyuru Detay
(Onay No: 226) 19 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 21-06-2019 Son Geçerlilik Saati 10:00
Tarih 18-06-2019 Ekleyen Memur Ayhan BOYACIOĞLU
Duyuru Detayı

ONAY SAYISI : 226

 

  • TEKLİFLERİNİZİ ONLİNE VERMENİZ GEREKMEKTEDİR
  • ONLİNE TEKLİF VEREBİLMEK İÇİN OTOMASYONA GİRİŞİ TIKLAYARAK, FİRMA YENİ ÜYELİK BİLGİLERİNİZİ TAM VE EKSİKSİZ DOLDURUNUZ
  • MAİLİNİZE GELECEK AKTİVASYON KODU İLE ÜYELİĞİNİZİ AKTİF HALE GETİRİNİZ
  • BU İŞLEMLERİ TAMAMLADIKTAN SONRA TEKLİF VERMEYE BAŞLAYABİLİRSİNİZ
  • ONLİNE TEKLİF VERMEK İÇİN LÜTFEN www.ebap.aku.edu.tr ADRESİNİ ZİYARET EDİNİZ.

 

ÖNEMLİ: FETÖ/PDY kapsamında sahip, ortak ve yöneticileri hakkında gözaltı/tutuklama kararı olan işletmeler ile terör örgütlerine destek verdiği resmi makamlarca duyurulan işletmelerin teklif vermemesi gerekmektedir. Bu hususun tespiti halinde 667 Sayılı KHK kapsamında ödeme yapılmayacaktır.

 


GENEL HÜKÜMLER

 

1- İstenen malzemelerin marka ve modelleri, kod ve katalog numaraları teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.

 


2- Online olarak teklif verdiğinizde oluşan teklif mektubunun imzalanmış ve kaşelenmiş olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 


3- Götürü bedel olarak  değerlendirileceği belirtilen mal/hizmet alımlarında, proje yöneticisi veya idaremizin gerek görmesi halinde; gelen teklifleri birim fiyata göre değerlendirme yapılabilecektir.

 


4- Ürünlere ilişkin teslimat süreleri teklif mektuplarında mutlaka belirtilmelidir. Teslimat tek partide yapılacak olup, teslim süresi tüm malzemeler için aynı olmalıdır.  Belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen malzemelerin alımı idaremiz tarafından iptal edilebilecektir. İstekliler tarafından ürünlerin teslimi için belirtilen sürelerde, idaremiz tarafından önerilen sürenin altında bir süre belirlenebilir. Bu durumda teslimi yapamayacağını belirten isteklinin siparişi iptal edilir ve herhangi bir müeyyide uygulanmaz.

 

  
5- Tekliflerde verilen birim tutar-toplam tutar kısmı açık ve doğru hesaplanmalıdır. Yanlış hesaplamalar verildiği şekliyle dikkate alınacaktır.

 


6- Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri yükleniciye aittir.

 


7- Montaj gerektiren durumlarda montaj işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında gerekli eğitim verilecektir.

 


8- Tekliflerin geçerlilik süresi belirtilecek ve bu süre son teklif verme tarihinden itibaren en az 15 gün olacaktır.

 

9-  Teknik şartnameye madde madde cevap verilecektir. Teknik doküman veya kataloglar teklif ekinde sunulacaktır. 

 

10- Teklif edilen fiyatların eşit olması halinde, proje yöneticisinin tercihi geçerli olacaktır.

 

11- Teklif ile ilgili olarak yapılacak her türlü yazışmalar, 4734 Sayılı Kanun'un 65.  maddesi gereği, Birimimiz tarafından  faks veya e-posta ile yapılacaktır. Ayrıca posta ile bildirim yapılmayacaktır.

 

12- Birimimiz işin teslimine müteakip çok kısa bir süre içinde teslimatı gerçekleştiren firmaya ödemesini yapmaktadır. Teklif bu husus dikkate alınarak,  iskonto yapılmış peşin satış fiyatı üzerinden verilmelidir.

 

13-  Teklif mektubunda birim fiyatlar KDV hariç olarak verilecek, her kalemin KDV oranı da ayrıca belirtilecektir.

 

14- Teklif edilen malzemeler, idarece elektronik ortamda e-posta olarak verilecek siparişe binaen, en geç siparişte belirtilen günün mesai saati bitimine kadar belirtilen adrese/kişiye teslim edilecektir. Teslimatın gecikmesi durumunda, proje yöneticisinin gecikmeden dolayı işlemlerin aksadığını belirtir bir yazı ile Birimimize başvuruda bulunması halinde, (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak alımlara ilişkin, 01.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 1. maddesinin (f) fıkrası kapsamında) idaremizin sonraki alımlarında teklifleri kabul edilmeyebilecektir.

 

15- Makine Teçhizat, Laboratuar Cihazı ve ek donanımları gibi teknik özelliklere sahip ürünler için istekli adına düzenlenmiş "TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi" veya "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi" belgelerinden birinin teklif mektubuna eklenmesi gerekmektedir.    

 

16- Teklifler TL olarak verilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Satınalınacak ürünler (Onay No: 226)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Mikrotom bıçağı (high profil, 50'lik) 5 Adet Teknik Şartname 222.doc
2 Ethanol Absolüt %99,8, -2,5lt 10 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir
3 Paraffin wax, pastillated Gurr®, congealing point about 56°C, VWR:361077E-10kg amb. 10 Kg
Ayrıca belirtilmemiştir
4 lam kutusu (Kapağı bütün) - 100 lam kapasiteli, 20 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
5 Citrate buffer, 10X concentrate, pH 6,7, -1lt 4 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir
6 NaCl 2kg 1106404.1000 4 Kg
Ayrıca belirtilmemiştir
7 Di-Sodyum Hidrojen Fosfat 2kg 4 Kg
Ayrıca belirtilmemiştir
8 Sodyum dihidrojen fosfat monohidrat 1kg Kodu: 4 Kg
Ayrıca belirtilmemiştir
9 Entellan New Rapid Mounting Medium for microscopy CE, M107961.0100-100ml 3 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
10 Xylene Gr For Analysis, VWR:28975.325-2,5lt 10 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir
11 Nüclear Fast Red 50g 50 Gram
Ayrıca belirtilmemiştir
12 Cristal Viyolet 25g 50 Gram
Ayrıca belirtilmemiştir
13 Nüclear Fast Red 50g 50 Gram
Ayrıca belirtilmemiştir
14 Adi süzgeç kağıdı-2 Kutu 400 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
15 Eldiven (100 lük)-10kutu 12 Kutu
Ayrıca belirtilmemiştir
16 Yatay boyama sepeti 20 preparat kapasiteli alabilecek kapasitede 8 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
17 Harris hematoksilen hazır solüsyon 1ltrelik kutularda 2 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir
18 EOSİN Y SOLÜSYON MARKA:MERCK-109844.1000 2 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir
19 "Pozitif şarjlı süperfrost plus lam (kutuda 75 adet) Marka: ThermoScientif" 4 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__