Duyuru Detay
UYGULAMA İLKELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR Tüm Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2019 Son Geçerlilik Saati 17:50
Tarih 01-07-2019 Ekleyen Arş.Gör.Dr. Hülya GÖĞERCIN TOKER
Duyuru Detayı

DUYURU

BAPK Birimi Komisyonu, 24.06.2019 tarihli toplantısında, Uygulama İlkelerinin C2 Maddesinin, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik, Madde 9-(2)'ye uygun olacak şekilde değiştirilmesine ve D9. ve D20. Maddelerinde de değişiklik yapılmasına karar vermiştir. Yönetmelik’in ilgili maddesi ve Uygulama İlkelerinin değişiklik yapılan maddeleri aşağıdadır.

Tüm akademik personelimize önemle duyurulur. 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

MADDE 9 – (2) Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır. Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, ilgili lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır.

Uygulama İlkeleri

C2. Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır. Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri de kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak tez projeleri için sağlanacak mali destekler, lisansüstü eğitim ve öğretim mevzuatında belirlenen normal öğrenim süreleri ile sınırlıdır. Öğrencinin bağlı olduğu enstitüden ilişiği kesilinceye kadar (öğrenci belgesinin ibraz edilmesi kaydıyla) ek süre verilebilir.

D9. Devam eden projelerde (tez projeleri hariç) kongre katılımları için Komisyon tarafından belirlenen üst limit dâhilinde ödenek ayrılır. Proje başına katılım ücreti, yolluk ve yevmiye dâhil yurt içi üst limit 3.000 TL ve yurt dışı üst limit 6.000 TL’dir. Yurt dışı ödenek limitine, bu yolculuk için yurt içinde yapılan giderler de dahildir. Yolculuk giderleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre bu tutarları aşmayacak şekilde ödenebilecektir. Katılım ücreti, yolluk ve yevmiye giderlerinin ödenebilmesi için gidiş tarihinden önce tüm evrakların (dilekçe, kabul yazısı, Rektörlük Onayı) eksiksiz olarak BAPK Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

D20. Tez projelerinde yurt içi ve yurt dışı kongre vb. etkinlikler için kullanılabilecek üst limit 1.500 TL'dir.   • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__