Duyuru Detay
FSMH DESTEK PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR Tüm Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2019 Son Geçerlilik Saati 23:50
Tarih 29-11-2018 Ekleyen Arş.Gör.Dr. Hülya GÖĞERCIN TOKER
Duyuru Detayı

T.C.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON (BAPK) BİRİMİ

FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEK PROJESİ

 

I. BAŞVURU SÜRECİ

1. Bu proje türü yıl boyunca çağrıya açıktır.

2. Proje başvuruları sadece ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden yapılacaktır.

3. Yürütücü, Fikri Mülkiyet Hakları Kurulundan alınacak, fikri mülkiyet potansiyeli bulunduğuna dair değerlendirme raporunu ve destek almasının uygun olduğuna ilişkin yazıyı, proje başvurusu sırasında e-BAP otomasyon sistemine yüklemelidir.

4. Başvurunun buluş/eser üzerinde hak sahibi olan üniversitemiz mensubu araştırmacıların bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirildiğine dair Beyan Formu doldurularak sisteme yüklenmelidir.  

5. Proje öneri formu çıktıları, proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı(lar) ve diğer ilgililerce imzalanarak, sisteme yüklenen belgelerin asılları ile birlikte BAPK Birimine teslim edilecektir.   

6. Proje başvuruları, BAP Komisyonunca değerlendirilecektir. Komisyon, başvurunun desteklenmesine, düzeltilmesine ya da reddedilmesine karar verir.

7. Proje kabul süreci tamamlanmış projelerde (D11- sözleşme imzalanması aşamasına gelmiş), proje yürütücüleri, ebap.aku.edu.tr adresindeki otomasyon sisteminden sözleşme formunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra BAPK Birimine teslim edeceklerdir.

8. Proje başlama tarihi, sözleşme formunun Komisyon Başkanı (ilgili Rektör Yardımcısı) tarafından imzalandığı tarih olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten önce proje ile ilgili herhangi bir harcama yapılması durumunda proje bütçesinden ödeme yapılması mümkün değildir.

II. BAŞVURU VE UYGULAMA ESASLARI

1. Proje destek üst limiti 20.000 TL olarak belirlenmiştir.

2. Proje yürütücüsü üniversitemizde tam zamanlı görev yapan, doktorasını tamamlamış öğretim elemanı olmalıdır.

3. Birden fazla hak sahibi bulunan patent, faydalı model ve tescil belgesi için destek başvurusu, üniversitemiz mensubu hak sahiplerinin mutabık kaldığı bir araştırmacı tarafından gerçekleştirilir.

4. Proje süresi ek süreler dâhil, 36 aydır. Proje kapsamında yürütülecek işlemler ve harcamalar proje süresi ile sınırlıdır. Proje süresi bitiminden sonraki ödemeler buluş sahibi/sahiplerine ait olacaktır.

5. Proje bitiminde, patent başvurusunun yapıldığına dair ilgili kurumun yazısı ve patent metninin bir kopyası otomasyon sistemine yüklenmelidir. Patent başvuruları sonuçlandığında, sonucun BAPK Birimine yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Proje bitiminde sonuç raporu hazırlanarak otomasyon sistemine yüklenmeli ve çıktısı da BAPK Birimine teslim edilmelidir. Proje, Komisyon kararından sonra tamamlanmış olarak kabul edilecektir.

6. Yukarıda belirtilen hususlar dışında BAP Yönergesi, Harcama İlkeleri ve ilgili yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Belirtilen hususlarda tereddüt oluşması halinde ve hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato kararları ve BAP Komisyonu kararları geçerlidir. Yürütücülerin belirtilen mevzuat hükümlerini incelemeleri, proje başvuruları ve projelerin yürütülmesinde kolaylık sağlayacaktır. İlgili mevzuata ebap.aku.edu.tr adresinden ulaşılabilir.  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__